Tłumaczenie języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumaczenie języka migowego

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

 

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

ul. Bohaterów Getta 2,

83-200 Starogard Gdański

tel. /58/ 737-02-22
fax /58/ 737-04-46 

mail: kppstarogard@pomorska.policja.gov.pl

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym o innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)dla województwa pomorskiego: rejestr tłumaczy migowych.

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 03.09.2015
Data modyfikacji 18.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kunka
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kunka Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kunka
do góry